Hiti CS3 Renkli Ribon

Hiti CS3 Renkli Ribon – Hiti Renkli Ribonlar

 

Hiti Renkli Ribon YMCKO Plastik Karta Tek Taraf Olarak 200 Adet Bakı Yapar
Hiti CS-310Renkli Ribon 200 baskılık,  Hiti CS-360 Renkli Ribon 200 baskılık Ribonlardır.
Hiti CS-320 E serisi makineler için renkli ribon tek taraf 200 adet kart baskısı yapar. Hiti Ribonlar Orjinal Renkli Ribonlardır.